Trị giá hải quan là gì?

Khái niệm

Trị giá hải quan là trị giá của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ cho mục đích tính thuế, thống kê hải quan.

Mục đích

1. Làm cơ sở để tính thuế và thống kê đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
2. Là giá bán hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm I (bảo hiểm), F (cước vận chuyển quốc tế).
3. Là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, phù hợp với pháp luật VN và điều ước quốc tế mà VN là thành viên.

VBPL về Xác định trị giá hải quan:
– Trị giá Hải quan: Điều 86 Luật HQ.
– Trị giá HQ hàng nhập khẩu: Điểm g, Khoản 2, Điều 13, TT39.

Phương pháp xác định trị giá hải quan

Trị giá giao dịch của hàng hóa giống nhau

Hàng hóa được coi là giống nhau đó là: Giống về mọi phương diện, được sản xuất ở cùng một quốc gia, được sản xuất cùng một nhà sản xuất và cùng cấp độ thương mại, số lượng nhập khẩu, khoảng cách vận chuyển, phương thức vận chuyển.

Trong trường hợp có nhiều hàng hóa giống hệt thì áp dụng trị giá giao dịch của hàng hóa giống hệt có giá thấp nhất.

Trị giá giao dịch của hàng hóa tương tự

Hàng hóa phải tương đương nhau về đặc tính kỹ thuật và hình dáng bên ngoài. Hàng hóa phải có cùng chức năng, mục đích sử dụng và có thể hoán đổi cho nhau trong giao dịch thương mại. Hàng hóa phải được sản xuất ở cùng một quốc gia. Hàng hóa phải được xuất khẩu vào cùng thời điểm hoặc cùng thời gian. Trong trường hợp có nhiều hàng hóa tương tự thì áp dụng trị giá giao dịch của hàng hóa tương tự có giá thấp nhất.

Trị giá khấu trừ

Trị giá hải quan được xác định dựa trên giá bán hàng hóa ở nước xuất khẩu trừ đi các khoản sau: Hoa hồng thường trả hoặc đồng ý sẽ trả, hoặc chi phí chung và lợi nhuận liên quan đến các họat động bán hàng hóa tại nước nhập khẩu. Chi phí vận chuyển thông thường và chi phí bảo hiểm tương ứng trong trường hợp các chi phí này thường xuyên phát sinh trong lãnh thổ nước nhập khẩu. Thuế nhập khẩu và các khoản thuế phải nộp khác khi nhập khẩu và bán hàng hóa nhập khẩu trên thị trường nội địa; các khoản giá trị gia tăng do lắp ráp hay gia công nếu có.

Trị giá tính toán (cộng chi phí)

Trị giá tính toán bao gồm tổng các khoản sau: Giá thành hoặc trị giá của nguyên vật liệu, quá trình chế tác hoặc quá trình sản xuất gia công khác được sử dụng để sản xuất hàng hóa. Lợi nhuận và chi phí chung phát sinh. Các chi phí khác.

Trị giá suy luận

Phương pháp này yêu cầu việc áp dụng lại một cách linh họat tất cả các phương pháp khác. Nếu vẫn chưa xác định được trị giá hải quan thì có thể dựa trên một số nguồn sau: Giá trị trên sổ sách kế toán, trị giá bảo hiểm hoặc trị giá thay thế, trị giá tính thuế khác.

Trị giá hải quan theo phương pháp 6 sẽ không được xác định dựa trên: Giá bán lẻ tại nước nhập khẩu của hàng hóa được sản xuất tại nước đó; giá cao hơn trong các trị giá tham khảo xác định được; giá của hàng hóa bán tại thị trường nội địa của nước xuất khẩu; giá thành sản xuất trừ khi quyết định áp dụng phương pháp xác định theo trị giá tính toán của hàng hóa giống hệt hoặc tương tự; giá hàng hóa xuất khẩu tới quốc gia khác quốc gia nhập khẩu; trị giá hải quan tối thiểu; trị giá mang tính chất tùy ý hoặc giả tưởng.

Trị giá tính thuế phí bản quyền và phí giấy phép

Đối tượng áp dụng: Phí bản quyền, phí giấy phép là các chi phí điển hình liên quan đến việc sử dụng các hàng hóa như: bằng sáng chế và giải pháp hữu ích (bí quyết kỹ thuật), thương hiệu, tác quyền, quyền phân phối hoặc bán lại.

Điều kiện áp dụng: Phí bản quyền, phí giấy phép sẽ chỉ được cộng vào để xác định trị giá hải quan khi: Phí bản quyền, phí giấy phép có liên quan đến hàng hóa nhập khẩu; phí bản quyền là điều kiện để hàng hóa được bán đế nước nhập khẩu. Chỉ khi cả hai điều kiện trên đều thỏa mãn thì phí bản quyền, phí giấy phép mới được cộng vào trị giá tính thuế hải quan.

Những trường hợp mà phí bản quyền, phí giấy phép được coi là liên quan tới hàng hóa nhập khẩu: khi hàng hóa nhập khẩu đi kèm bằng sáng chế hoặc bí quyết kỹ thuật; khi hàng nhập khẩu được sản xuất dựa trên bằng sáng chế hay bí quyết kỹ thuật; khi máy móc thiết bị nhập khẩu được thiết kế hay chế tạo đặc biệt để áp dụng bí quyết kỹ thuật hay sử dụng bằng sáng chế; khi hàng hóa nhập khẩu đã mang sẵn thương hiệu; khi hàng hóa nhập khẩu có thể được bán lại trực tiếp kèm thương hiệu sau khi nhập khẩu; khi hàng hóa nhập khẩu mang quyền hưởng thương hiệu và có thể được bán ngay sau khi công đoạn gia công đơn giản. Hàng hóa nhập khẩu có chứa phần mềm, văn bản, nhạc, tranh ảnh, hay các phương tiện tương tự khác…

Bản quyền thuộc về Công ty Oder hàng trung quốc, một thành viên của Vĩnh Cát Logistics

Dịch vụ chính của công ty:

  • Mua hàng trung quốc
  • Vận chuyển hàng trung quốc
  • Ủy thác xuất nhập khẩu
  • Chuyển tiền sang trung quốc
  • Chuyển phát nhanh quốc tế

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN VĨNH CÁT LOGISTICS

Địa chỉ: Tòa HH1A , Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: Mr Hưng 0936.740.689

Email: conghung031@gmail.com

Website: https://orderhangtrungquoc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *