Sử dụng phiếu trao đổi thông tin với cơ quan thuế qua phương thức điện tử nhằm mục đích thống nhất, chuẩn hóa về trình tự thực hiện công tác phát hành, tiếp nhận và lưu trữ văn bản điện tử giữa Cơ quan thuế và Người nộp thuế trong công tác quản lý thuế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý thuế của cơ quan thuế và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyền và nghĩa vụ về thuế.

Khái niệm trao đổi thông tin với cơ quan thuế

Trao đổi thông tin qua thư điện tử là việc Cơ quan thuế (CQT) và Người nộp thuế (NNT) sử dụng các thiết bị điện tử để gửi, nhận văn bản qua hệ thống thư điện tử hoặc qua Cổng giao tiếp điện tử nhằm trao đổi, cung cấp thông tin, hỗ trợ cho Người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế

Đối tượng áp dụng

Quy trình phát hành, tiếp nhận và lưu trữ văn bản điện tử được áp dụng đối với các phòng và các chi cục thuộc Cục thuế TP Hà Nội.

Nội dung trao đổi giữa cơ quan thuế với NNT trong quy trình này bao gồm:
+Văn bản hướng dẫn về chính sách thuế bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan cấp trên;
+ Thông báo của Cơ quan thuế với Người nộp thuế về việc chấp hành và thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế. Các phàn hồi từ Người nộp thuế trong quá trình chấp hành và thực hiện nghĩa vụ thuế
+ Văn bản vướng mắc của NNT gửi tới CQT và trả lời vướng mắc về chính sách thuế của NNT từ CQT
+ Văn bản khác có liên quan đến việc thực hiện chính sách thuế.
Thông tin được trao đổi qua hệ thống thư điện tử được số hóa dưới dạng file (.txt), (.odt), (.rtf), (.doc), (.xls), (.ppt) hoặc các thông tin được số hóa từ văn bản gốc (có chữ ký của Thủ trưởng cơ quan và dấu đỏ của cơ quan) dạng (.pdf)

Nguyên tắc thực hiện

Trong quá trình tham gia trao đổi văn bản điện tử , Cơ quan thuế và các doanh nghiệp (DN) phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc về bảo vệ bí mật nhà nước, công nghệ thông tin, viễn thông, văn thư, lưu trữ quy định tại Điều 41 của Luật Giao dịch điện tử và các quy định khác của pháp luật.

Phiếu trao đổi thông tin với cơ quan thuế qua phương thức điện tử

Các bạn download tại đường link sau

https://www.mediafire.com/folder/2b2dn044is3qz/HuongDan-HTKK

Bản quyền thuộc về Công ty Oder hàng trung quốc, một thành viên của Vĩnh Cát Logistics
Địa chỉ: Văn Phòng : 203/19/3E, Huỳnh văn Nghệ, P12, Q. Gò Vấp , TP HCM
Số điện thoại: 0902-101-668

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *