Telegraphic transfer là gì?

Phương thức thanh toán TT và nhờ thu. TT: (Telegraphic Transfer – chuyển tiền bằng điện) nằm tronghình thức thanhtoán By remittance – By transfer. Hình thức này như sau: Ngânhàng của người mua sẽ điện ra lệnh cho ngân hàng đại lý của mình ở nước ngoàithanh toán tiền cho người bán.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *