Tái xuất khẩu là gì?

Khái niệm

Tái xuất là hình thức xuất khẩu những hàng hoá trước đây đã nhập khẩu và chưa qua chế biến ở nước tái xuất. Tái xuất là một phương thức giao dịch buôn bán mà người làm tái xuất không nhằm mục đích phục vụ tiêu dùng trong nước mà chỉ tạm nhập khẩu sau đó tái xuất khẩu để kiếm lời.

Phương thức này khác với phương thức đối lưu ở chỗ là không quan tâm đến nhu cầu tiêu dùng trong nước. Tham gia vào phương thức giao dịch tái xuất luôn có 3 nước Đó là nước xuất khẩu, nước nhập khẩu, và nước tái xuất. Vì vậy phương thức này còn được gọi là phương thức giao dịch 3 bên hay giao dịch tam giác.

Điều kiện có thể làm tái xuất.

+ Hàng hoá phải có cung cầu lớn và giá cả hàng hoá đó phải có biến động lớn. Do vậy trong phương thức buôn bán này người nào nắm được sự biến động của giá nhanh chớp được thời cơ thuận thì sẽ có lãi lớn, còn ngược lại thì sẽ bị lỗ vốn và có thể bị phá sản.

Các hình thức tái xuất khẩu

Có hai hình thức chính:

1.Kinh doanh chuyển khẩu :

Mua hàng của một nước rồi đem bán cho một nước thứ ba mà không làm thủ tục nhập khầu và xuất khầu vào / ra Việt nam. ( có thể chuyển đến chuyển đến Việt Nam nhưng không làm thủ tục hoặc vào kho ngoại quan rồi xuất khẩu đi luôn).

Doanh nghiệp Việt Nam được kinh doanh theo hình thức chuyển khẩu là doanh nghiệp đã có giấy phép đăng ký kinh doanh & giấy phép đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu và được Bộ Thương mại cho phép kinh doanh theo hình thức này.

Cơ sở pháp lý của hình thức chuyển khẩu là hai hợp đồng riêng biệt: hợp đồng mua hàng (do doanh nghiệp Việt Nam ký với doanh nghiệp nước xuất khẩu) và hợp đồng bán hàng (do doanh nghiệp Việt Nam ký với doanh nghiệp nước nhập khẩu).

2.Kinh doanh tạm nhập tái xuất:

Mua hàng hóa của một nước rồi bán sang nước thứ ba, có đem hàng hóa về Việt Nam , có làm thủ tục nhập, thủ tục xuất nhưng không qua gia công chế biến.

Việc gia công cho nước ngoài không phải là tạm nhập tái xuất . Các hình thức như hội chợ, triển lãm, để sửa chữa máy móc phương tiện theo hợp đồng hợp tác đầu tư, liên doanh đều không được xem kinh doanh theo hình thức tạm nhập để tái xuất.

Cơ sở pháp lý của hình thức tạm nhập để tái xuất khẩu là hai hợp đồng riêng biệt: hợp đồng mua hàng (do doanh nghiệp Việt Nam ký với doanh nghiệp nước xuất khẩu) và hợp đồng mua bán hàng (do doanh nghiệp Việt Nam ký với nước nhập khẩu). Hợp đồng mua hàng có thể ký hoặc sau hợp đồng bán hàng, tùy theo điều kiện cụ thể do doanh nghiệp tự quyết định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *