Shipped on board là gì?

Vận đơn này thường được ghi chú bằng chữ shipped on board, on board,shipped hoặc Laden On Board. Vận đơn nhận hàng để chở:  chứng từ xác nhận người chuyên chở đã nhận hàng để chở và cam kết sẽ bốc hàng lên tàu tại cảng quy định trong vận đơn.

Clean on board là gì?

– Clean on board (hàng đã xếp lên tàu, không có ghi chú của người vận chuyển về tình trạng xấu của hàng hóa hoặc bao bì bị khuyết tật hay bị hư hỏng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *