Purchase order là gì?

Purchase Order (P/O) là đơn đặt hàng mà Người Mua (Buyer) gửi cho Người Bán (Seller) xác nhận về việc mua hàng.

Ngoài ra, purchase order được xem như một loại giấy tờ được ủy quyền trong vấn đề giao dịch và buôn bán. Khi người bán đồng ý, purchase order sẽ trở thành một thỏa thuận mang tính ràng buộc tựa như hợp đồng mà cả hai bên đã ký kết.

Một đơn đặt hàng đưa ra các giới thiệu, số lượng, giá, giảm giá, điều khoản thanh toán, ngày thực hiện hoặc giao hàng, điều khoản và điều kiện liên quan khác, và xác định một người bán cụ thể. Điều này cũng được xem như là hệ thống thông tin trong quá trình mua bán

Đơn đặt hàng được sử dụng cho các vấn đề gì?

Người ta thường sử dụng đơn hàng:

  • Để tìm kiếm hàng hóa trong tiêu dung hằng ngày hay trong sàn chứng khoán (cổ phiếu)
  • Để tìm kiếm dịch vụ, tiện ích
  • Để yêu cầu khách hàng sử dụng hàng hóa nhập khẩu (đối với doanh nghiệp tư nhân).
  • Để tìm kiếm hàng hóa có nguồn gốc từ thiên nhiên và được sản xuất trong nước
  • Để giao dịch buôn bán hay việc mua sắm thuận lợi trong lần đầu tiên.
  • Tối ưu hoá mua bán.

Các nội dung cơ bản của PO gồm các thông tin như sau:

– Number and date (số và ngày)

– Seller/Buyer : Name, contact, Tel/fax( thông tin người mua, người bán)

– PIC

– Goods description/Commodity/Product (Mô tả hàng hóa)

– Quantity(số lượng)

– Specifications/Quality(phẩm cấp, thông số kỹ thuật)

– Unit price( đơn giá)

– Total amount(giá trị hợp đồng)

– Payment terms(điều kiện thanh toán)

– Delivery term(điều kiện giao hàng)

– (Special instruction) (discount, FOC…)

– Signature(chữ kí)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *