Pre-alert là gì?

Pre-alert: bộ hồ sơ (agent send to Fwder) trước khi hàng tới

Chi tiết công việc của nhân viên làm đối với từng loại hàng xuất và hàng nhập

Xuất

Sau khi thỏa thuận giá cả với khách hàng

 1. Nhận Booking từ khách hàng.
 2. Liên hệ với hãng tàu/Co-loader để lấy lệnh cấp container rỗng.
 3. Fax lệnh cấp container cho khách hàng.
 4. Theo dõi và yêu cầu khách hàng đóng hàng và hạ bãi đúng ngày giờ qui định trên lệnh cấp container.
 5. Yêu cầu khách hàng khi đóng hàng vào container xong phải báo chi tiết làm HBL cho chúng ta gấp.
 6. Sau khi nhận chi tiết lô hàng từ khách hàng, chúng ta đánh HBL nháp Fax qua cho khách hàng kiểm tra và confirm. In HBL gốc cho khách.
 7. Đồng thời gửi chi tiết lô hàng và tên đại lý của AA ờ Destination cho hãng tàu đánh MBL. Khi nhận MBL nháp từ hãng tàu phải kiểm tra thật kỹ về tên tàu, số chuyến, số cont/seal,tên đại lý, …
 8. Đến hãng tàu nhận MBL đối với MBL gốc, thông thường chúng ta chỉ cần MBL Surrendercho nên chúng ta chỉ cần nhận MBL bằng Fax mà thôi.
 9. Giao HBL gốc cho khách hàng và thu tiền Bill Fee.
 10. Lưu file: HBL, MBL, Invoice, parking list, C/O (copy), giấy giới thiệu, ….

Tham khảo nhập khẩu hàng từ Trung Quốc về Việt Nam Tại Đây

Nhập

 1. Nhận Pre-Alert từ đại lý ở nước ngoài (phía export).
 2. Chuẩn bị Cargo Manifest và Fax cho hãng tàu/Co-loader thể hiện trên MBL.
 3. Nhận thông báo hàng đến từ hãng tàu/Co-loader.
 4. Đến văn phòng hãng tàu/Co-loader nhận D/O (Delivery Order – lệnh giao hàng) cùng các chứng từ đính kèm như: các D/O thứ cấp khác (bản gốc hoặc có đóng dấu sao y, MBL của hãng tàu hay HBL của Co-loader.
 5. Phát hành D/O của AA & Logistics cùng các D/O khác và HBL giao cho khách hàng (Consignee). Thu tiền Handling Fee, CFS  nếu là hàng LCL, D/O Fee, cước nếu là cước Collect, …
 6. Lưu file: HBL, MBL, các D/O (copy), Invoice, parking list, giấy giới thiệu, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *