Cước phí trong vận chuyển hàng không

Khái niệm

Cước phí trong vận chuyển hàng không hay cước phí hàng không là số tiền chủ hàng phải chi trả cho hãng hàng không cho việc vận chuyển hàng hóa hoặc các chi phí liên quan từ cảng đi đến cảng đích.

Công thức tính cước như sau:

Cước hàng không = Đơn giá cước x Khối lượng tính cước

Các loại phí được tính trong cước phí hàng không

Bao gồm:

  • Phí vận chuyển từ kho hàng ra sân bay
  • Phí làm thủ tục hải quan
  • Phí bốc dỡ hàng (phí handling) từ phương tiện vận chuyển xuống kho hàng hóa, và sắp xếp quản lý vào kho chờ bay
  • Phí soi an ninh: X-ray fee và Security, chi trả cho các hoạt động kiểm tra an ninh tại sân bay và có chi phí rất thấp.
  • Phí phát hành vận đơn (AWB fee)
  • Cước vận chuyển (Freight)
  • Phí tách Bill: Nếu bên Forwardẻ gộp nhiều House Bill lại, thì tại cảng đích các công ty dịch vụ hàng hóa sẽ phải tách bill
  • Phí THC: phí bốc xếp hàng hóa từ máy bay và từ kho lên phương tiện vận tải
  • Phí overtime: chi trả cho các công việc làm ngoài giờ

Phụ phí hàng air là gì?

Khái niệm

Phụ phí hàng air hay phụ phí hàng không chính là một. Nói đầy đủ ra thì đó là phụ phí vận chuyển hàng không.

Bảng phụ phí vận chuyển hàng không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *