oog là gì?

Hàng OOG (Out Of Gauge)  những mặt hàng vượt trọng lượng hoặc vượt kích thước cho phép nếu sử dụng những container bình thường. Hàng OOG lànhững mặt hàng thường sử dụng container đặc biệt như Open top và flat rack.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *