Hạn ngạch nhập khẩu là gì?

Hạn ngạch hay hạn chế số lượng  quy định của một nước về số lượng cao nhất của một mặt hàng hay một nhóm hàng được phép xuất hoặc nhập từ một thị trường trong một thời gian nhất định thông qua hình thức cấp giấy phép (Quota xuất – nhập khẩu).

Điểm khác biệt giữa thuế quan và hạn ngạch

Điểm khác biệt giữa thuế quan và hạn ngạch:

* Thuế quan:

– Tác động vào giá hàng nhập khẩu

– Mang lại nguồn thu cho ngân sách

– Giá TG giảm – Giá trong nước giảm – người tiêu dùng có lợi – chuyển sang sài hàng ngoại – HNK tăng – SX trong nước giảm.

– Khi DN tăng giá – người tiêu dùng sẽ chuyển qua hàng NK.

* Hạn ngạch:

– Hạn ngạch tác động vào lượng

– Mang lại đặc lợi cho người được phân bổ hạn ngạch

– NK không tăng , sx và tiêu dùng nội địa không đổi

– Người tiêu dùng bị ngăn không chuyển sang hàng NK được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *