Cpt incoterms 2010 là gì?

Cước trả tới điểm đến  cụm từ dịch từ thuật ngữ Carriage Paid To (viết tắt CPT). Đây  một điều kiện của Incoterm. Nó có thể sử dụng trong mọi phương thức vận tải, bao gồm cả vận tải đa phương thức. Theo điều kiện CPT thì bên bán thanh toán cước phí vận tải tới điểm đến đã chỉ định.

Cfr là gì?

Tiền hàng cộng cước hay giá thành và cước (tiếng Anh: Cost and Freight – CFR một điều kiện Incoterm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *