Tính cán cân xuất nhập khẩu và ước lượng sự thay đổi giá trị xuất nhập khẩu cũng là một trong những dạng bài tập tương đối khó trong môn địa lý, chính vì vậy nên bạn cần chú ý nhiều hơn trong quá trình làm bài và tính toán

1.      Mẫu đề

Cho bảng số liệu sau:

Giá trị xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990-2005 (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm1990199219941996199820002005
Xuất khẩu2,42,64,17,39,414,532,4
Nhập khẩu2,82,55,811,111,515,636,8
  1. Hãy tính cán cân xuất nhập khẩu của nước ta giai   đoạn 1990-2005.
  1. Vẽ biểu đổ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi giá         trị    xuất,  nhập khẩu và cán cân xuất

nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990-2005.

  1. Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.

Lời giải

Tính cán cân xuất nhập khẩu:

Cán cân XNK = Giá trị xuất khẩu – Giá trị nhập khẩu.

Cán cân xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990-2005

Năm1990199219941996199820002005
Cáncân XNK– 0,4+ 0.1– 1,7– 3,8– 2,1– 1,1– 4,4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *