Co là viết tắt của từ gì?

CO có nghĩa là được hiểu là giấy chứng nhận xuất xứ của món hàng mà bạn sắp vận chuyển, đây là giấy chứng giận được quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đó cấp dựa trên những qui định và yêu cầu liên quan về nơi sản xuất và xuất xứ của món hàng đó.

Tùy vào từng loại hàng, quốc gia, nơi đến mà CO có những mẫu khác nhau như:

– CO mẫu VJ (Việt nam – Nhật Bản)
– CO mẫu AK (ASEAN – Hàn Quốc)
– CO mẫu S (Việt Nam – Lào; Việt Nam – Campuchia)
– CO mẫu E (ASEAN – Trung Quốc)
– CO mẫu AJ (ASEAN – Nhật Bản)
– CO mẫu AANZ (ASEAN – Australia – New Zealand)
– CO mẫu D (các nước khu vực ASEAN)
– CO mẫu VC (Việt Nam – Chile)
– CO mẫu AI (ASEAN – Ấn Độ)
– CO mẫu A (hỗ trợ cho các nước hưởng ưu đãi GSP)

Nếu bạn muốn xin làm CO thì Bộ Công Thương Việt Nam có quyền cấp giấy CO cho bạn nhưng nó sẽ chia quyền cho những cơ quan khác và mỗi cơ quan cấp một CO nhất định như:

VCCI: cấp C/O mẫu A, B…
Văn Phòng Quản lý XNK của Bộ Công thương: cấp C/O form D, E, AK …
Văn Phòng Quản Lý KCX-KCN được Bộ Công thương ủy quyền: cấp C/O form D, E, AK…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *