Số bill là gì?

Bill là chứng từ nhận nợ, không được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Cần phải phân biệt được bills và notes. … Trong trường hợp chủ sở hữu (bill holder) chuyển giao trách nhiệm thanh toán số tiền ghi trong trái phiếu sang bên thứ ba thì chứng khoán này được gọi  hối phiếu (bill of exchange).

Bill of lading là gì?

Vận đơn đường biển, (Viết tắt là B/L – Bill Of Lading) Là chứng từ chuyên chở hàng hóa bằng đường biển do người vận chuyển lập, ký và cấp cho người gửi hàng trong đó người vận chuyển xác nhận đã nhận một số hàng nhất định để vận chuyển bằng tàu biển và cam kết giao số hàng đó cho người có quyền nhận hàng tại cảng đích với chất lượng tốt và số lượng đầy đủ như biên nhận.

Là chứng từ rất quan trọng, về nghiệp vụ giữa người gửi hàng với người vận tải , giữa người gửi hàng với người nhận hàng. Nó như là một bằng chứng về giao dịch hàng hóa,  là bằng chứng có hợp đồng chuyên chở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *