Biên bản giao nhận hàng hóa bằng tiếng Anh là gì?

Biên bản giao nhận hàng hóa (tiếng Anh: Minutes of goods delivery and reception)  là giấy tờ rất quan trọng, là căn cước để chứng minh hàng hóa mà bên A giao đã được bên B nhận và ngược lại. Để tránh tình trạng chanh trấp hoặc nhầm lẫn làm ảnh hưởng đến kinh tế cũng như sai sót về tiền mặt, hàng hóa. Giấy biên nhận hay biên bản giao nhận hàng hóa cần được thực hiện một cách nghiêm ngặt, được làm thành 02 bản và mỗi bên giữ 01 bản, biên bản này có giá trị pháp lý như nhau.

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***———-

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

Hôm nay, ngày…..tháng ……. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:
BÊN BÁN:
BÊN …………………………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY ………………………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………..
Đại diện bởi ông : ………………………………………………………………………………………………………………
Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại     : …………………………………….   Fax: ……………………………………………………………….
MST                 : ………………………………………………………………………………………………………………..
(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN MUA:
BÊN …………………………………………………………………………………………………………………………………
CÔNG TY ………………………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………………..
Đại diện bởi ông : ………………………………………………………………………………………………………………
Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc
Số điện thoại     : …………………………………….   Fax: ……………………………………………………………….
MST                 : ………………………………………………………………………………………………………………..
(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng: ………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
………………………………………………….………………………………………………….
Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.
– Số lượng:
– tương đương với Trị giá: theo HD noi đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).
(Bằng chữ: ……………………..).

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là …………….. với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: ……………………..
Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./…./20……

Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.
Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

           ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

Bản quyền thuộc về Công ty Oder hàng trung quốc, một thành viên của Vĩnh Cát Logistics

Dịch vụ chính của công ty:

  • Mua hàng trung quốc
  • Vận chuyển hàng trung quốc
  • Ủy thác xuất nhập khẩu
  • Chuyển tiền sang trung quốc
  • Chuyển phát nhanh quốc tế

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN VĨNH CÁT LOGISTICS

Địa chỉ: Tòa HH1A , Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: Mr Hưng 0936.740.689

Email: conghung031@gmail.com

Website: https://orderhangtrungquoc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *