Để có thể hạn chế được những rủi ro trong quá trình xuất, nhập khẩu hàng hóa. Các doanh nghiệp luôn lựa chọn chứng từ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm đảm bảo mức độ an toàn cho hàng hóa của mình.

Nhà xuất khẩu có thể phải chịu tổn thất tài chính nếu hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển từ cảng gửi hàng đến điểm đích. Để bảo vệ khỏi bị mất mát, công ty xuất khẩu có thể phải đưa chính sách bảo hiểm để bảo bản thân khỏi những thiệt hại vật chất của hàng hoá.

Tại sao nên có bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu

Có hai lí do khiến cho bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu trở nên đặc biệt quan trọng trong thương mại quốc tế cho các công ty xuất khẩu, đó là lí do về pháp lí và thương mại.

Về mặt pháp lí

Trách nhiệm pháp lý của các bên trung gian là có hạn, họ có thể là các đại lí thanh toán bù trừ và chuyển tiếp, các cảng chuyên chở hay cơ quan hải quan, …xử lí hàng hóa ở các giai đoạn khác nhau. Họ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý, nếu thiệt hại là do các trường hợp vượt ngoài tầm kiểm soát của họ, mà người chịu trách nhiệm chính ở đây sẽ là nhà xuất khẩu.

Về thương mại

Bảo hiểm hàng hóa là cần thiết ngay cả trên những khía cạnh thương mại. Một khi hàng hóa bị hư hỏng, nhà nhập khẩu có thể không chấp nhận hối phiếu đòi nợ, trong trường hợp hóa đơn D/A. Công ty xuất khẩu có thể không thực hiện được thanh toán trong trường hợp hóa đơn D/P. Khi tổn thất xảy ra, những thiệt hại như vậy không chỉ trong vận chuyển hàng hóa, mà cũng mất lợi nhuận nữa.

3 loại chứng từ bảo hiểm XNK quan trọng

Insurance Policy (Chính sách bảo hiểm)

Chính sách bảo hiểm đưa ra tất cả các điều khoản và điều kiện của hợp đồng giữa các công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm.

Certificate of Insurance (Giấy chứng nhận bảo hiểm)

Đây là một bằng chứng về bảo hiểm nhưng không đặt ra các điều khoản và điều kiện của bảo hiểm. Nó còn được gọi là “Cover Note”

Insurance Broker’s Note (Ghi chú của nhà môi giới bảo hiểm)

Nó chỉ ra bảo hiểm đã được phát hành hay đang chờ các chính sách bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận. Tuy nhiên, nó không được coi là bằng chứng của hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm khi nào là hợp lệ

Trước khi vận chuyển hàng hóa, công ty xuất khẩu phải bảo hiểm cho hàng hóa. Ngày bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm phải luôn luôn được trước ngày vận chuyển hàng hóa, sau đó chỉ bao gồm bảo hiểm toàn bộ. Ngân hàng nhấn mạnh ngày bảo hiểm để được sớm đến ngày vận chuyển hàng hóa, tại thời điểm đàm phán chứng từ.

Khi hàng hóa được vận chuyển trên cơ sở CIF, công ty xuất khẩu luôn phải có bảo hiểm hàng hải, như đó là nhiệm vụ để trang trải các rủi ro. Cho đến khi quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao vì lợi ích của chính mình công ty xuất khẩu phải tiến hành bảo hiểm hàng hóa.

Tuy nhiên, nó sẽ là một lựa chọn tốt hơn cho các công ty xuất khẩu để có chính sách bảo hiểm đầy đủ đến khi hàng hóa tới điểm đích, bởi:

+ Thứ nhất, bảo hiểm của nhà nhập khẩu có thể không đầy đủ.

+ Thứ hai, trong trường hợp phá sản của các nhà nhập khẩu, số tiền yêu cầu bồi thường có thể đi đến các lợi ích của các chủ nợ nhà nhập khẩu và xuất khẩu sẽ không nhận được thanh toán.

+ Thứ ba, vấn đề ngoại hối có thể làm phức tạp việc chuyển tiền bồi thường bảo hiểm cho người xuất khẩu.

Bản quyền thuộc về Công ty Oder hàng trung quốc, một thành viên của Vĩnh Cát Logistics

Dịch vụ chính của công ty:

  • Mua hàng trung quốc
  • Vận chuyển hàng trung quốc
  • Ủy thác xuất nhập khẩu
  • Chuyển tiền sang trung quốc
  • Chuyển phát nhanh quốc tế

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN VĨNH CÁT LOGISTICS

Địa chỉ: Tòa HH1A , Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: Mr Hưng 0936.740.689

Email: conghung031@gmail.com

Website: https://orderhangtrungquoc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *